Dr Milijana Selaković i psiholog Nataša Jablanović održale su 14. marta predavanje pod nazivom „Rani razvojni poremećaji i proces učenja“ za više od 200 zaposlenih u Predškolskoj ustanovi Rakovica.

U vrtiću Univerzum održano je 30. marta predavanje za vaspitače i roditelje o ulozi i značaju čula u razvoju dece.

Nastavljamo sa edukativnim aktivnostima!