doktor medicine - specijalizant psihijatrije

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na smeru Opšta medicina.

Radila je kao klinički lekar u SBPB „Dr Laza Lazarević“ i Bolnici za psihijatriju KBC Zvezdara.
Trenutno specijalizira iz oblasti psihijatrije odraslih.
U edukaciji je iz psihoanalize pri Beogradskom psihoanalitičkom društvu.
Radi kao psihoanalitički psihoterapeut pod supervizijom.
Pored medicine, diplomirala je i na smeru Logopedija, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.
Učesnik brojnih seminara i radionica iz oblasti mentalnog zdravlja.
Piše poeziju i bavi se pevanjem.

Psihoanalitički tretman (terapija) namenjena je:
– osobama sa problemima u radnom ili emocionalnom funkcionisanju, koje osećaju smanjeni kreativni kapacitet, doživljavaju tegobne tenzije u odnosima sa najbližima ili sa širim socijalnim okruženjem
– osobama koje se bore sa raznim vrstama strahova, za koje sami često nalaze da su iracionalni, ali to nimalo ne umanjuje njihovu snagu
– onima koji ne mogu da se odupru najrazličitijim prisilnim radnjama ili mislima koje ih opsedaju mimo njihove volje
– osobama koje se nalaze u dugotrajnijim stanjima depresivnosti, kao i za one koje osećaju najrazličitije somatske tegobe koje nemaju organskog porekla
– onima koji su prošli aktuelna ili rana traumatska iskustva
– konačno, svima koji nemaju ništa od navedenih tegoba ali koji bi želeli da nauče više o sebi, svom nesvesnom i svom mentalnom funkcionisanju – čime svakako bolje poznaju i druge ljude