defektolog - reedukator psihomotorike

Diplomirani defektolog i reedukator psihomotorike.

Diplomu osnovnih studija stekla je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2011. godine na odseku za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju. Master studije iz oblasti javnog zdravlja završila je 2014. godine odbranom master rada na temu „Znanje, stavovi i ponašanje roditelja prema epilepsiji kod dece“. Rad je publikovan u časopisu Epilepsy & Behaviour u decembru iste godine. Trenutno pohađa master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Već tokom studija pokazuje sklonost i interesovanje prema rehabilitacionoj sferi struke. U želji da stekne dodatno iskustvo, tokom studija volontira i posvećuje se kliničkom radu sa decom sa razvojnim teškoćama i autizmom. Staž i dodatno volontiranje obavlja na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu. Zbog želje za znanjem i učenjem dodatnih tehnika rada u oblasti rehabilitacije dece sa teškoćama u razvoju i autizmom završava i kurs reedukacije psihomotorike sa relaksacijom i stiče zvanje reedukator psihomotorike. Tokom studija i rada pohađala je mnoge seminare kao što su „Rana dijagnostika i stimulativni rad sa riziko decom u prvoj godini života „, „Senzori u razvoju deteta“…

Rad sa decom u okviru tretmana je u potpunosti individualan i zasniva se na proceni. Tokom tretmana radi se na razvoju sposobnosti fine i grube motorike, doživljaju telesne celovitosti, prostoru u kom se dete nalazi i odnosima tela u prostoru. Deca savladavaju formiranje novih pojmova, čin motorne imitacije, simboličke igre, koristeći različite materijale i igračke na način prilagođen uzrastu, sposobnostima i sklonostima deteta.