defektolog-logoped

Master defektolog-logoped

Završila je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu 2014. godine, smer logopedija. Stručnu praksu završila je u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“ gde je sticala iskustvo u dijagnostici, habilitaciji i rehabilitaciji dece sa govorno-jezičkim poremećajima, stekla praktična znanja i iskustva u radu sa decom sa teškoćama iz autističnog spektra, mešovitog specifičnog poremećaja, disfazijama, dislalijama. Takođe je radila i na rehabilitaciji sa odraslim osobama sa afazičnim poremećajima, decom i odraslima sa poremecajima fluentnosti govora. Odmah posle staza je nastavila da radi u toj ustanovi u stacionarnom odeljenju ,, Lipovica“ gde je uporedo zavrsila i master studije 2017. godine , smer motoricki poremećajima i stekla stručno zvanje master defektolog. Pohađala je brojne stručne seminare i edukacije. Član je Udruženja logopeda Srbije.
Svoj rad zasniva na primeni različitih metoda i tehnika, u zavisnosti od potreba deteta.