psiholog

Nataša Borovićanin, diplomirani psiholog, spoljni saradnik Ordinacije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom sa akcentom na sledećim aktivnostima:
– Podrška u učenju i savladavanju školskog gradiva
– Priprema za polazak u školu
– Razvijanje samopuzdanja i motivacije za učenjem
– Razvijanje pozitivnih obrazaca ponašanja vezanih za proces učenja i adekvatnog funkcionisanja u školskom okruženju
– Stimulacija kognitivnog razvoja dece različitog uzrasta.