defektolog - logoped

 

Diplomirani defektolog-logoped

Osnovne i master studije – modul motorički poremećaji završila na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Rad sa decom iz autističnog spektra započinje stručnom praksom u OŠ „Anton Skala“, gde stiče iskustvo u individualnom i vaspitno-obrazovanom radu dece sa smetnjama u razvoju.

U TA Centru ATAS u Beogradu stekla je zvanje TA praktičara, a trenutno je pod supervizijom za TA savetnika.