dr selakovic timAnđelija Dimović

Anđelija Dimović

Psiholog

Zvanje diplomiranog i master kliničkog psihologa stekla je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila je petogodišnju edukaciju iz Transakcione analize i do sada stekla sertifikat TA Savetnika. Trenutno se edukuje iz Integrativne dečje psihoterapije, završava modalitet Dečje psihodrame.

dr selakovic timIvana Erić

Ivana Erić

Psiholog, edukovana iz Geštalt psihoterapije za rad sa odraslima (bazični nivo), ali i iz REiCBT terapije za rad sa decom i adolescentima. Sertifikovani trener asertivne komunikacije.

dr selakovic timSandra Kostadinović

Sandra Kostadinović

defektolog-senzomotoričke smetnje i poremećaji

Trenutno pohađa kurs  Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom, na Institutu za mentalno zdravlje.

dr selakovic timMarijana Ratković

Marijana Ratković

defektolog - logoped

Marijana Ratković, diplomirani defektolog-logoped, reedukator psihomotorike

dr selakovic timBojana Gavrilov

Bojana Gavrilov

logoped

Bojana Gavrilov, master defektolog-logoped

dr selakovic timKristina Pavlović

Kristina Pavlović

defektolog-somatoped

Kristina Pavlović, master defektolog-somatoped, trenutno na specijalističkim studijama iz oblasti ranih intervencija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

dr selakovic timMelinda Stajić

Melinda Stajić

logoped

Melinda Stajić, diplomirani defektolog – logoped

dr selakovic timdr sci Katarina Bojović

dr sci Katarina Bojović

doktor bioloških nauka

Katarina Bojović, doktor bioloških nauka, diplomirani defektolog – logoped,

dr selakovic timdr Milijana Selaković

dr Milijana Selaković

Osnivač ordinacije, neuropsihijatar, specijalista psihijatrije razvojnog doba

Dr Milijana Selaković, osnivač Ordinacije, specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista psihijatrije razvojnog doba. Svoj privatni i profesionalni život posvetila je radu s decom i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama.

dr selakovic timdr Nevena Milenković

dr Nevena Milenković

psihijatar, specijalista dečije i adolescentne psihijatrije

Dr Nevena Milenković je završila Medicinski fakultet i specijalizaciju iz dečje i adolescentne psihijatrije u Beogradu. Oblast na koju je posebno fokusirana su teškoće u emocionalnom ispoljavanju kod dece, separaciona ansksioznost, poremećaji pažnje i ponašanja, adolescentna kriza, problem identiteta u adolescenciji i poremećaji ličnosti.

dr selakovic timLidija Mitrović

Lidija Mitrović

senzorni terapeut

Lidija Mitrović, diplomirani defektolog, senzorni terapeut