logoped

Diplomirani defektolog – logoped. Diplomu osnovnih studija stekla 1999. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Pohađala brojne edukacije vezane za logopedski rad, kao i seminare iz oblasti psihologije. U svojoj dugogodišnjoj praksi bavila se razvojem i rehabilitacijom govora i jezika u okviru svih vrsta patologija kod dece i odraslih (afazije, mucanje, kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju u okviru svih razvojnih poremećaja, uključujući i autizam).

U radu primenjuje niz različitih tehnika, prilagođeno individualnim karakteristikama i potrebama deteta/odrasle osobe.