Novosti thumbnail

NOVO – muzičke radionice u Ordinaciji Dr Selaković

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je naša Ordinacija u svoj program rada uvrstila i specijalizovane muzičke radionice za decu, koje će voditi Marija Čubrilo Družijanić, muzički pedagog sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom različitih uzrasta. Prva, besplatna radionica biće održana u četvrtak, 24. januara, u 17 h. Pridružite nam se!

Detaljnije
Novosti thumbnail

Znaci upozorenja – prvi simptomi ranih razvojnih poremećaja

Šta može ukazivati na postojanje ranih razvojnih poremećaja i kada se treba obratiti stručnjacima?

Detaljnije
Novosti thumbnail

Edukacija

Ordinacija dr Selaković organizuje predavanja i seminare za stručnjake i roditelje, čiji je cilj profesionalno usavršavanje i sticanje znanja i veština u oblasti razvojnih poremećaja.

Detaljnije
Novosti thumbnail

Program dodatne podrške u učenju

Od 2000. godine u našoj zemlji se intenzivnije radi na promovisanju i razvijanju inkluzivnog obrazovanja. Inkluzivno obrazovanje je obrazovni sistem u kome se polazi od premise da su sva deca različita, a da je upravo škola ta koja treba da se prilagodi potrebama svojih učenika – kako onih koji imaju smetnje u razvoju, tako i onih […]

Detaljnije
Novosti thumbnail

Rad psihologa

U timu sa dečjim psihijatrom, logopedom i defektologom, psiholog prati napredovanje deteta – primenjuje psihološke testove i skale u cilju procene aktuelnog nivoa funkcionisanja deteta, utvrđivanja snaga i slabosti, predlaže terapijske intervencije. Primenom psihoterapijskih tehnika radi na socio-emocionalnom razvoju deteta. Ovaj rad uključuje i roditelje, odnosno celu porodicu, kao kontekst u kome se dete razvija, […]

Detaljnije
Novosti thumbnail

Muzikoterapija

Šta je muzikoterapija? Muzikoterapija predstavlja tehniku i metode u kojima muzika ili zvuk služe kao osnovno sredstvo za uspostavljanje komunikacije sa detetom ili grupom. Cilj muzikoterapije jeste da se na osnovu naučnog i planiranog primenjivanja muzikoterapijskih tehnika pospeši sazrevanje, razvoj, svakodnevno funkcionisanje klijenta/grupe klijenata, a da se u slučaju bolesti postojeći simptomi ublaže ili eliminišu, […]

Detaljnije
Novosti thumbnail

Radionice za socijalne veštine

Radionice za socijalne veštine usmerene su na oblast socioemocionalnog razvoja kod dece. I kada dete nauči da govori i komunicira svoje potrebe i interesovanja, i dalje su prisutne teškoće prilikom uspostavljanja odnosa są vršnjacima i zajedničkoj igri. Stoga je neophodno da deca, kao što uče nove pojmove i nove kognitivne veštine, tako uče i socijalne […]

Detaljnije
Novosti thumbnail

Fizička aktivnost

Fizička aktivnost u našoj Ordinaciji osmišljena je prema principima japanske Higaši škole koja se oslanja na metodologiju Dnevne životne terapije. Usklađenost cirkadijalnih ritmova je neophodna za zdravlje, a kod dece i osoba sa smetnjama najčešće dolazi do poremećaja osnovnih ritmova, kao što je budnost i spavanje. U ponovnom uspostavljanju ravoteže važnu ulogu ima fizička aktivnost. […]

Detaljnije
Novosti thumbnail

Reedukacija psihomotorike

Tretman reedukacije psihomotorike koristi pokret kako bi se podsticao razvoj u svim oblastima dečjeg funkcionisanja. Psihičke i motorne funkcije su dva osnovna elementa čovekovog ponašanja. U detinjstvu su prvo tesno povezane, da bi se kasnije sve više diferencirale svaka po svojoj hijerarhiji, ali ni tada njihov uzajamni uticaj ne prestaje jer zadržavaju svoju suštinsku povezanost. […]

Detaljnije
Novosti thumbnail

Logopedski tretman

Logopedski tretman podrazumeva niz intervencija usmerenih na ranu stimulaciju govorno – jezičkog razvoja (receptivnog govora – razvoj značenja reči i ekspresivnog govora – razvoj reči) i socioemocionalnog razvoja (zajednička pažnja, igra, interesovanje za druge) koja se sprovodi kroz igru i primenu tehnika iz ABA programa, floortime terapije i drugih metoda. Pored ovih tehnika, logopedski tretman […]

Detaljnije