Zahvaljujući višegodišnjoj saradnji naše Ordinacije sa organizacijom AIESEC, više mladih budućih stručnjaka iz celog sveta imalo je priliku da se upozna sa našim jedinstvenim načinom rada, usavrši se i primeni stečeno iskustvo u svom daljem profesionalnom životu. Prilikom proslave rođendana organizacije AIESEC, naša Ordinacija je kao znak duge i uspešne saradnje dobila od njih zahvalnicu, koju je preuzela naš defektolog Kristina Pavlović.

Radujemo se daljoj saradnji!