Iako u Srbiji nema zvaničnih podataka o rasprostranjenosti govorno-jezičke patologije, pretpostavlja se da oko 60% dece predškolskog uzrasta ispoljava izvesna odstupanja na nekom od nivoa govorno-jezičkog funkcionisanja (artikulacionom, semantičkom, sintaksičkom i drugom). Neprepoznavanje ovih odstupanja dovodi do razvoja disleksije (teškoća u čitanju), disgrafije (teškoća u pisanju ), kao i uopšte do poremećaja učenja, što u školskom uzrastu može predstavljati značajan problem za dete. Iz tih razloga blagovremeno uključivanje u logopedski tretman je neophodno, kako bi dete polazak u školu dočekalo potpuno spremno.

Prepoznajući veličinu tog problema, Ordinacija dr Selaković organizuje do kraja decembra besplatnu procenu razvoja sposobnosti čitanja i pisanja dece u prvom i drugom razredu osnovne škole, kao i procenu govorno-jezičkog statusa dece predškolskog uzrasta u cilju predikcije i rešavanja eventualnih poteškoća u čitanju, pisanju i učenju.

Za sve informacije kontaktirajte nas putem telefona: 011 406 16 26 ili na mail: ordinacija@drselakovic.rs