Ako primetite da vaše dete u periodu između 12 i 18 meseci:

  • Ne reaguje na poziv imenom
  • Ne ostvaruje kontakt pogledom
  • Nema prisutnu motornu imitaciju (ne taši, ne maše pa-pa, ne imitira jednostavne pokrete tokom igre)
  • Ne koristi pokazni gest (ne pokazuje kažiprstom željeni predmet, niti pojmove u slikovnicama)
  • Ne razume i ne izvršava osnovne naloge (gde je mama, gde je glava, gde je lopta, gde je kuca, daj ovo mami…)
  • Ne reprodukuje onomatopeje (kako kaže kuca, maca…)
  • Ne koristi do 5 reči u funkciji (mama, tata, daj…)
  • Ne ostvaruje interakciju i igru sa roditeljima

Pravo je vreme da se obratite stručnjacima. Rano započeta rehabilitacija (pre druge godine života) je osnovni preduslov za uspešnu rehabilitaciju.