Ministarstvo za obrazovanje, nauku i sport Republike Slovenije uvrstilo je 2016. godine program rada naše Ordinacije u svoj Sektor za obrazovanje dece sa posebnim potrebama, kao primer dobre prakse. Trenutno se u Sloveniji radi na formiranju podakata zakona koji se bavi ovom problematikom. Ordinacija Selaković će imati tu čast čast i zadovoljstvo da 31.05.2018. godine u svojim prostorijama ugosti članove komisije za formiranje ovih podaktova i prezentuje im svoj Specijalni integrativni metod – SIM, jedinstveni dijagnostičko-habilitaciono rehabilitacioni program ranih intervencija.