DOBRODOŠLI U ORDINACIJU IZ PSIHIJATRIJE DR SELAKOVIĆ

 

Ordinacija iz psihijatrije „Dr Selaković“ je specijalizovana za rad sa decom sa smetnjama u razvoju, kao i sa odraslim osobama sa intelektualnim i psihičkim teškoćama.

Bavimo se ranom dijagnostikom i rehabilitacijom dece sa različitim oblicima razvojnih poremećaja (autistični spektar poremećaja, razvojna disfazija, usporen psihomotorni razvoj,  hiperkinteski sindrom…) kroz logopedski i defektološki tretman, kao i reedukaciju psihomotorike, pri čemu koristimo elemente senzorne integracije, floor-time-a, ABA metoda i TEACCH-a, obuhvatajući sve oblasti funkcionisanja.

Ono sto naš rad čini jedinstvenim jeste što, pored pomenutih dijagnostičkih i rehabilitacionih postupaka i metoda, primenjujemo i biomedicinske pretrage i intervencije (Specijalni Integrativni metod – SIM), kojima nastojimo da kod deteta dobijemo dobru pažnju i koncentraciju, redukujemo hiperaktivnost, ostvarimo kvalitetnu zajedničku pažnju sa drugim, odnosno stvorimo sve preduslove za nesmetan rad i učenje.

Edukacija

Specijalni integrativni metod ranih intervencija u autizmu – akreditovani kurs kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj  C-1-40/15. Broj bodova za učesnike 4.

Senzori u razvoju deteta – akreditovani kurs kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj C-1-53/15. Broj bodova za učesnike 2.

  • Biomedicinske pretrage
  • Senzorna terapija
  • Logopedski tretman
  • Reedukacija psihomotorike
  • Fizička aktivnost
  • Muzikoterapija
  • Program dodatne podrške u učenju

Naš tim

dr selakovic timKatarina Bojović

Katarina Bojović

logoped

Katarina Bojović, diplomirani defektolog – logoped, doktorant na Biološkom fakultetu

dr selakovic timKaterina Krstić

Katerina Krstić

defektolog

Katerina Krstić, diplomirani defektolog, neurofidbek trener, spoljni saradnik ordinacije

dr selakovic timNataša Borovićanin

Nataša Borovićanin

psiholog

Nataša Borovićanin, diplomirani psiholog, spoljni saradnik ordinacije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom

Novosti

...

Naučni rad Katarine Bojović

Naš logoped, Katarina Bojović, objavila je rad u međunarodnom časopisu Nutritional Neuroscience....

Detaljnije
...

Senzori u razvoju deteta – seminar

U okviru kontinuirane edukacije iz oblasti rada sa decom sa razvojnim teškoćama, ordinacija Dr Sel...

Detaljnije
...

Edukativne aktivnosti Ordinacije dr Selaković

Dr Milijana Selaković i psiholog Nataša Jablanović održale su 14. marta predavanje pod nazivom &...

Detaljnije
...

Vanzemaljska civilizacija – priče

Salsabil Hammar, student stomatologije iz Tunisa, preko studentske organizacije AIESEC boravila u or...

Detaljnije