DOBRODOŠLI U ORDINACIJU IZ PSIHIJATRIJE DR SELAKOVIĆ

 

Ordinacija iz psihijatrije „Dr Selaković“ je specijalizovana za rad sa decom sa smetnjama u razvoju, kao i sa odraslim osobama sa intelektualnim i psihičkim teškoćama.

Bavimo se ranom dijagnostikom i rehabilitacijom dece sa različitim oblicima razvojnih poremećaja (autistični spektar poremećaja, razvojna disfazija, usporen psihomotorni razvoj,  hiperkinteski sindrom…) kroz logopedski i defektološki tretman, kao i reedukaciju psihomotorike, pri čemu koristimo elemente senzorne integracije, floor-time-a, ABA metoda i TEACCH-a, obuhvatajući sve oblasti funkcionisanja.

Ono sto naš rad čini jedinstvenim jeste što, pored pomenutih dijagnostičkih i rehabilitacionih postupaka i metoda, primenjujemo i biomedicinske pretrage i intervencije (Specijalni Integrativni metod – SIM), kojima nastojimo da kod deteta dobijemo dobru pažnju i koncentraciju, redukujemo hiperaktivnost, ostvarimo kvalitetnu zajedničku pažnju sa drugim, odnosno stvorimo sve preduslove za nesmetan rad i učenje.

Edukacija

Specijalni integrativni metod ranih intervencija u autizmu – akreditovani kurs kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj  C-1-40/15. Broj bodova za učesnike 4.

Senzori u razvoju deteta – akreditovani kurs kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj C-1-34/18. Broj bodova za učesnike 4.

  • Biomedicinske pretrage
  • Senzorna terapija
  • Logopedski tretman
  • Reedukacija psihomotorike
  • Fizička aktivnost
  • Muzikoterapija
  • Program dodatne podrške u učenju

Naš tim

dr selakovic timNataša Borovićanin

Nataša Borovićanin

psiholog

Nataša Borovićanin, diplomirani psiholog, spoljni saradnik ordinacije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom

dr selakovic timKristina Pavlović

Kristina Pavlović

defektolog-somatoped

Kristina Pavlović, master defektolog-somatoped

dr selakovic timBožidar Urošević

Božidar Urošević

profesor fizičke kulture

Božidar Urošević, profesor fizičke kulture, profesionalni fudbalski trener

Novosti

...

Saradnja sa institucijama Republike Slovenije

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i sport Republike Slovenije uvrstilo je 2016. godine program rada...

Detaljnije
...

Seminar u Bosanskoj Gradiški

Dr Milijana Selaković i logoped Katarina Bojović boravile su 18.i 19. maja u Bosanskoj Gradiški i...

Detaljnije
...

Naučni rad Katarine Bojović

Naš logoped, Katarina Bojović, objavila je rad u međunarodnom časopisu Nutritional Neuroscience....

Detaljnije
...

Senzori u razvoju deteta – seminar

U okviru kontinuirane edukacije iz oblasti rada sa decom sa razvojnim teškoćama, ordinacija Dr Sel...

Detaljnije