DOBRODOŠLI U ORDINACIJU IZ PSIHIJATRIJE DR SELAKOVIĆ

 

Ordinacija iz psihijatrije „Dr Selaković“ je specijalizovana za rad sa decom sa smetnjama u razvoju, kao i sa odraslim osobama sa intelektualnim i psihičkim teškoćama.

Bavimo se ranom dijagnostikom i rehabilitacijom dece sa različitim oblicima razvojnih poremećaja (autistični spektar poremećaja, razvojna disfazija, usporen psihomotorni razvoj,  hiperkinteski sindrom…) kroz logopedski i defektološki tretman, kao i reedukaciju psihomotorike, pri čemu koristimo elemente senzorne integracije, floor-time-a, ABA metoda i TEACCH-a, obuhvatajući sve oblasti funkcionisanja. O simptomima koji mogu ukazivati na postojanje zastoja u razvoju deteta i potrebu za intervencijom možete pročitati OVDE.

Naš tim stručnjaka sastavljen od psihijatra, psihologa, logopeda, defektologa, profesora fizičkog vaspitanja i drugih stručnih saradnika posvećen je cilju da se kroz zajednički rad kod dece otkriju najraniji simptomi autizma i drugih razvojnih poremećaja, te da se kroz ranu intervenciju i intenzivan rad sa detetom simptomi poremećaja u najvećoj mogućoj meri otklone, a dete osposobi da maksimalno razvije svoje sposobnosti.

Ono što rad Ordinacije „Dr Selaković“ čini jedinstvenim jeste što, pored pomenutih dijagnostičkih i rehabilitacionih postupaka i metoda, primenjujemo i biomedicinske pretrage i intervencije (Specijalni Integrativni metod – SIM), kojima nastojimo da kod deteta dobijemo dobru pažnju i koncentraciju, redukujemo hiperaktivnost, ostvarimo kvalitetnu zajedničku pažnju sa drugim, odnosno stvorimo sve preduslove za nesmetan rad i učenje.

Naše usluge :
– Specijalistički pregled dečjeg neuropsihijatra uz pisani izveštaj
– Biomedicinske intervencije
– Timska procena (dečji psihijatar, psiholog, logoped, defektolog) sa mišljenjem stručnog tima i preporukama za rad
– Pojedinačna procena (psihološka, logopedska ili defektološka)

– Individualni tretmani:
Logopedski
Defektološki – reedukacija psihomotorike
Psihološki

– Socijalne radionice

– Fizičko vaspitanje

– Muzikoterapija

– Senzorna integracija

– Rad sa roditeljima:
Savetodavni
Psihoterapijski

Edukacija

Specijalni integrativni metod ranih intervencija u autizmu – akreditovani kurs kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj  C-1-40/15. Broj bodova za učesnike 4.

Senzori u razvoju deteta – akreditovani kurs kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj C-1-34/18. Broj bodova za učesnike 4.

  • Biomedicinske pretrage
  • Senzorna terapija
  • Logopedski tretman
  • Reedukacija psihomotorike
  • Fizička aktivnost
  • Muzikoterapija
  • Program dodatne podrške u učenju

Naš tim

dr selakovic timLidija Mitrović

Lidija Mitrović

senzorni terapeut

Lidija Mitrović, diplomirani defektolog, senzorni terapeut

dr selakovic timdr Nevena Milenković

dr Nevena Milenković

psihijatar, specijalista dečije i adolescentne psihijatrije

Dr Nevena Milenković je završila Medicinski fakultet i specijalizaciju iz dečje i adolescentne psihijatrije u Beogradu. Oblast na koju je posebno fokusirana su teškoće u emocionalnom ispoljavanju kod dece, separaciona ansksioznost, poremećaji pažnje i ponašanja, adolescentna kriza, problem identiteta u adolescenciji i poremećaji ličnosti.

dr selakovic timBojana Gavrilov

Bojana Gavrilov

logoped

Bojana Gavrilov, master defektolog-logoped

Novosti

...

Saradnja sa laboratorijom iBIOM iz Slovenije

Ordinacija “Dr Selaković “ imala je zadovoljstvo da ugosti  doc. dr. Aleša Lapanje i mag. Anu...

Detaljnije
...

Otvoreno radno mesto defektologa

Ordinacija  “ Dr Selaković “ raspisuje konkurs za otvoreno radno mesto defektologa.  ...

Detaljnije
...

Nova lokacija Ordinacije dr Selaković

Od ponedeljka 28.09.2020. Ordinacija će se nalaziti u ulici Radojke Lakić 8...

Detaljnije
...

NASTAVAK RADA ORDINACIJE

Obaveštavamo vas da će Ordinacija "Dr  Selaković" od ponedeljka 18.05 početi sa redovnim režim...

Detaljnije