Biomedicinske pretrage se sprovode prema Biomedicinskom protokolu Instituta za proučavanje autizma iz San Dijega. Ovaj protokol predstavlja vodič kroz lavirint biohemijskih i imunoloških reakcija koje je potrebno uraditi radi identifikovanja problema u fiziološkom funkcionisanju svakog deteta.

biomedicinske-intervacije

Morfin traži morfin!

* Nepotpunim varenjem proteina iz pšenice (glutena) dolazi do njegovog pretvaranja u morfin (gluteomorfin) koji utiče na ponašanje (ne odazivanje na ime, dete se ponaša kao da je u “svom svetu“, pojava stereotipija…). Nagomilavanje velikih količina gluteomorfina u organizmu traži unos novih količina (morfin traži morfin), pa ova deca konzumiraju velike količine hleba i peciva uopšte.

 

Biologija autizma

Za zdravu i celovitu ličnost deteta neophodan je tokom razvoja ujednačen  i paralelan razvoj svih funkcionalnih sistema, a posebno skladno razvijanje i preplitanje mentalnog i emocionalnog razvoja. Ako postoji »rascep« ili se ove funckije neujednačeno razvijaju, ostaju funkcionalno samo za sebe što dovodi do abnormalnog razvoja ličnosti (Selaković, 2002). Ova abnormalnost je praćena: problemom u komunikaciji (nedostatak govora ili zastoj u govorno-jezičkom razvoju), socijalizaciji, poremećajem u ponašanju, lošom motornom spretnošću… Rezultati dijagnostike dece sa ovim problemom najčešće ukazuju na neki od ranih razvojnih poremećaja.
Za sve kliničare koji se ozbiljno bave problematikom pervazivnih razvojnih poremećaja i autizmom uvek je veliko iznenađenje koliko ne funkcioniše fiziologija deteta sa autizmom, koliko stvari unutar malog tela nije u skladu i funkcionalnoj ravnoteži. Biomedicinske intervencije su u stvari vodič kroz lavirint biohemijskih i imunoloških reakcija koje je potrebno uraditi radi identifikovanja problema u fiziološkom funkcionisanju svakog deteta. Svaki je organizam poseban i jedinstven. U okviru i podlozi jedne kliničke slike mogu biti potpuno različite biohemijske i imunološke reakcije i obrnuto: jedne te iste reakcije kod različite dece mogu davati različite kliničke slike. Iako postoje čitave grupe ispitivanja koje treba obaviti, smatra se da je ubedljivo najbolji dijagnostički test pažljivo slušanje anamnestičkih podataka od roditelja ili staratelja, a najbolji vodič stručnost i lična naučna intuicija svakog kliničara. U objašnjenjima roditeljima dr Džef Bredstrit (Bradstreet, 2000) plastično objašnjava da je biologija organizma hardver, a bihejviorističke (ponašanje), komunikacijske i senzorne čulne senzacije predstavljaju softver. Oporavljanje ovih softverskih problema zahteva dobar timski pristup u cilju reprogramiranja neuronskih mreža koje su se iskvarile zbog bioloških poremećaja.

 

Primena biomedicinskog protokola u Ordinaciji Dr Selaković
Početak svakog pristupa po biomedicinskom protokolu, posle iscrpne heteroanamneze i pregleda deteta sa orijentacionim neurološkim pregledom (zbog nesaradnje), je dogovor da se, ukoliko nisu urađene u zadnja tri meseca, urade sledeće pretrage:
– KS, Se, Dif.KS, glikemija, bilirubin direktni i celokupni, mokraćna kiselina, urea, kreatinin, AST i ALT
– biohemijske parametre Na, K, Ca, Mg, P, Zn i Cu, kao i  status vitamina Vit D3 i  OHB12
– bris grla i nosa na bakterije i gljivice
– bris uretre na bakteriju i gljivicu
– ginekološki brisevi
– analiza tri uzastopne stolice na bakterije, gljivicu i parazite
– analiza urina
– EEG snimanje i eventualno magnetna rezonanca
– ORL nalaz
– Peptidurija test
– Organix test

 

Kroz biološke pretrage istražujemo i otkrivamo:

  • problem izmenjenog imunog sistema,
  • preosetljivost na određene namirnice,
  • metaboličke probleme varenja hrane, posebno glutena (pšenice) i kazeina (mleka),
  • disbiozu creva (patološke promene crevne flore, pojačanu propustljivost creva za antigene, peptide, mikrobiološke toksine i druge biohemijski aktivne supstance),
  • biohemijske osobenosti koje proističu iz neuspele detoksikacije,
  • prisustvo teških metala.

Navedenim biološkim metodama dovodimo organizam deteta u fiziološki optimum čime se stvaraju neophodni uslovi za dalji logopedski, defektološki i psihološki tretman, a u cilju maksimalnog razvoja svih detetovih sposobnosti.