dr selakovic timMirjana Obradović

Mirjana Obradović

defektolog-logoped

Mirjana Obradović, master defektolog-logoped

dr selakovic timMarijana Ratković

Marijana Ratković

defektolog - logoped

Marijana Ratković, diplomirani defektolog-logoped, reedukator psihomotorike

dr selakovic timBojana Gavrilov

Bojana Gavrilov

logoped

Bojana Gavrilov, master defektolog-logoped

dr selakovic timJovana Nikolovski

Jovana Nikolovski

defektolog - reedukator psihomotorike

Jovana Nikolovski, diplomirani defektolog i reedukator psihomotorike, završene edukacije iz oblasti Neuropsihološka rehabilitacija: dijagnostičke i terapijske procedure i Neuropsihološka dijagnostika: primena testova i tehnika

dr selakovic timKristina Pavlović

Kristina Pavlović

defektolog-somatoped

Kristina Pavlović, master defektolog-somatoped, trenutno na specijalističkim studijama iz oblasti ranih intervencija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

dr selakovic timMelinda Stajić

Melinda Stajić

logoped

Melinda Stajić, diplomirani defektolog – logoped

dr selakovic timdr sci Katarina Bojović

dr sci Katarina Bojović

doktor bioloških nauka

Katarina Bojović, doktor bioloških nauka, diplomirani defektolog – logoped,

dr selakovic timdr Milijana Selaković

dr Milijana Selaković

Osnivač ordinacije, neuropsihijatar, specijalista psihijatrije razvojnog doba

Dr Milijana Selaković, osnivač Ordinacije, specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista psihijatrije razvojnog doba. Svoj privatni i profesionalni život posvetila je radu s decom i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama.

dr selakovic timNataša Jablanović

Nataša Jablanović

psiholog

Nataša Jablanović, diplomirani psiholog, geštalt psihoterapeut

dr selakovic timDr Nevena Milenković

Dr Nevena Milenković

Specijalista dečje i adolescentne psihijatrije

Edukant Psihihoanalitičke psihoterapije za decu i adolescente

dr selakovic timLidija Mitrović

Lidija Mitrović

senzorni terapeut

Lidija Mitrović, diplomirani defektolog, senzorni terapeut