dr selakovic timIvana Erić

Ivana Erić

Psiholog, edukovana iz Geštalt psihoterapije za rad sa odraslima (bazični nivo), ali i iz REiCBT terapije za rad sa decom i adolescentima. Sertifikovani trener asertivne komunikacije.

dr selakovic timSandra Kostadinović

Sandra Kostadinović

defektolog-senzomotoričke smetnje i poremećaji

Trenutno pohađa kurs  Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom, na Institutu za mentalno zdravlje.

dr selakovic timMirjana Obradović

Mirjana Obradović

defektolog-logoped

Mirjana Obradović, master defektolog-logoped

dr selakovic timMarijana Ratković

Marijana Ratković

defektolog - logoped

Marijana Ratković, diplomirani defektolog-logoped, reedukator psihomotorike

dr selakovic timBojana Gavrilov

Bojana Gavrilov

logoped

Bojana Gavrilov, master defektolog-logoped

dr selakovic timKristina Pavlović

Kristina Pavlović

defektolog-somatoped

Kristina Pavlović, master defektolog-somatoped, trenutno na specijalističkim studijama iz oblasti ranih intervencija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

dr selakovic timMelinda Stajić

Melinda Stajić

logoped

Melinda Stajić, diplomirani defektolog – logoped

dr selakovic timdr sci Katarina Bojović

dr sci Katarina Bojović

doktor bioloških nauka

Katarina Bojović, doktor bioloških nauka, diplomirani defektolog – logoped,

dr selakovic timdr Milijana Selaković

dr Milijana Selaković

Osnivač ordinacije, neuropsihijatar, specijalista psihijatrije razvojnog doba

Dr Milijana Selaković, osnivač Ordinacije, specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista psihijatrije razvojnog doba. Svoj privatni i profesionalni život posvetila je radu s decom i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama.

dr selakovic timdr Nevena Milenković

dr Nevena Milenković

psihijatar, specijalista dečije i adolescentne psihijatrije

Dr Nevena Milenković je završila Medicinski fakultet i specijalizaciju iz dečje i adolescentne psihijatrije u Beogradu. Oblast na koju je posebno fokusirana su teškoće u emocionalnom ispoljavanju kod dece, separaciona ansksioznost, poremećaji pažnje i ponašanja, adolescentna kriza, problem identiteta u adolescenciji i poremećaji ličnosti.

dr selakovic timLidija Mitrović

Lidija Mitrović

senzorni terapeut

Lidija Mitrović, diplomirani defektolog, senzorni terapeut