dr selakovic timGavrilov Bojana, master diplomirani defektolog – logoped

Gavrilov Bojana, master diplomirani defektolog – logoped

                             Osnovne studije završila je 2011.godine, na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer logopedije. Master studije završila je 2012. godine na istom smeru. Radno iskustvo sticala je na – Institutu za neurologiju, Kliničkog centra Srbije; – ORL Klinika odeljenje fonijatrije; – Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr Cvetko Brajović“. Posle završenih studija, […]

dr selakovic timJovana Nikolovski

Jovana Nikolovski

defektolog - reedukator psihomotorike

Jovana Nikolovski, diplomirani defektolog i reedukator psihomotorike.

dr selakovic timKristina Pavlović

Kristina Pavlović

defektolog-somatoped

Kristina Pavlović, master defektolog-somatoped

dr selakovic timMelinda Stajić

Melinda Stajić

logoped

Melinda Stajić, diplomirani defektolog – logoped

dr selakovic timBožidar Urošević

Božidar Urošević

profesor fizičke kulture

Božidar Urošević, profesor fizičke kulture, profesionalni fudbalski trener

dr selakovic timKatarina Bojović

Katarina Bojović

logoped

Katarina Bojović, diplomirani defektolog – logoped, doktorant na Biološkom fakultetu

dr selakovic timdr Milijana Selaković

dr Milijana Selaković

Neuropsihijatar, specijalista psihijatrije razvojnog doba

Dr. Milijana Selaković, specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista psihijatrije razvojnog doba. Svoj privatni i profesionalni život posvetila je radu s decom i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama.

dr selakovic timNataša Jablanović

Nataša Jablanović

psiholog

Nataša Jablanović, diplomirani psiholog, geštalt psihoterapeut

dr selakovic timKaterina Krstić

Katerina Krstić

defektolog

Katerina Krstić, diplomirani defektolog, neurofidbek trener, spoljni saradnik ordinacije

dr selakovic timNataša Borovićanin

Nataša Borovićanin

psiholog

Nataša Borovićanin, diplomirani psiholog, spoljni saradnik ordinacije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom