Fizička aktivnost u našoj Ordinaciji osmišljena je prema principima japanske Higaši škole koja se oslanja na metodologiju Dnevne životne terapije. Usklađenost cirkadijalnih ritmova je neophodna za zdravlje, a kod dece i osoba sa smetnjama najčešće dolazi do poremećaja osnovnih ritmova, kao što je budnost i spavanje. U ponovnom uspostavljanju ravoteže važnu ulogu ima fizička aktivnost.

IMG_20141123_094118

Fizičke vežbe pomažu da se otpusti višak energije i da se poveća usmerena aktivnost i snaga, razvije fokus i koncentracija, i uspostavi opuštenost i dobar osećaj u telu.

fizicka aktivnost ordinacija
Uključivanje u fizičku aktivnost sa grupom druge dece pomaže u razvijanju doživljaja pripadnosti grupi i osnovnih socijalnih veština.
Grupe broje do 6 dece.