U timu sa dečjim psihijatrom, logopedom i defektologom, psiholog prati napredovanje deteta – primenjuje psihološke testove i skale u cilju procene aktuelnog nivoa funkcionisanja deteta, utvrđivanja snaga i slabosti, predlaže terapijske intervencije.

rad psihologa

Primenom psihoterapijskih tehnika radi na socio-emocionalnom razvoju deteta. Ovaj rad uključuje i roditelje, odnosno celu porodicu, kao kontekst u kome se dete razvija, i čiji je deo.

Kroz individualne i grupne razgovore, uključuje roditelje u terapijski proces rada sa detetom – edukuje, vrši savetovanje i konsultativne razgovore.
Ponekada je potrebna jedna konsultacija kako bi se razjasnile sumnje i dobili odgovori na pitanja o detetovom razvoju, o načinima vaspitavanja i reagovanja na neka detetova ponašanja.
Neke teme i pitanja zahtevaju više susreta.

*                  *                  *                  *                   *

Kako biti roditelj učimo tek bivajući u ovoj ulozi. A kao i svaki proces razvoja i učenja, i ovde se srećemo sa različitim pitanjima. Važno je da ove dileme i sumnje razmenimo sa nekim, da dobijemo odgovore na pitanja, informacije – roditelji na ovaj način bivaju podržani da opuštenije ulaze u interakcije sa svojim detetom.

Nekada je dovoljno promeniti način na koji tumačimo i/ili reagujemo na neka detetova ponašanja – menjajući pogled koji imamo na dete, oslobađamo ga očekivanja i okvira koji sputavaju, pa tako i teškoće koje smo opservirali u ponašanju se smanjuju i/ili gube. Ponekad je potrebno dodatno stimulisati detetov razvoj, kroz niz vežbi i posebnih pristupa koji se primenjuju u okviru defektoloških i logopedskih tretmana, u cilju motivisanja deteta i aktiviranja mehanizama sazrevanja i učenja koji postoje u svakom od nas.