Radionice za socijalne veštine usmerene su na oblast socioemocionalnog razvoja kod dece.
I kada dete nauči da govori i komunicira svoje potrebe i interesovanja, i dalje su prisutne teškoće prilikom uspostavljanja odnosa są vršnjacima i zajedničkoj igri. Stoga je neophodno da deca, kao što uče nove pojmove i nove kognitivne veštine, tako uče i socijalne veštine.

radionice za socijalne vestine

Cilj radionica je podsticanje:

  • socijalnih interakcija,
  • neverbalne komunikacije,
  • razumevanja facijalne ekspresije,
  • stava tela i gestova,
  • razvijanja odnosa sa vršnjacima,
  • razumevanja i izražavanja emocija,
  • spontanosti.

U radu se primenjuju različiti materijali (bojice, kartoni, kamera, materijali, igračke…) i različite psihoterapijske tehnike.
Radionice se odvijaju u grupama do 6 dece, uzrasta od 3 do 6 i od 7 do 12 godina. Vode ih stručnjaci iz ove obasti, sa dugogodišnjim iskustvom i poznavanjem terapijskih tehnika.