U Ordinaciji se primenjuje Specijalni Integrativni metod (SIM) koji obuhvata niz terapijskih i edukativnih metoda, koje se kombinuju sa biomedicinskim intervencijama. Ovaj program predstavlja teorijsku i praktičnu osnovu u radu sa decom sa teškoćama u razvoju.

Cilj biomedicinskih intervencija jeste da se eliminišu ili umanje poremećeni fiziološki parametri kako bi se organizam doveo u stanje zdravlja i bio sposoban da usmerava pažnju i uči. U edukativnim tretmanima koriste se elementi nekoliko pristupa i metoda specijalizovanih za rad sa decom sa razvojnim teškoćama (ABA, TEACCH, floor-time, senzorno integrativna terapija).