• Specijalni integrativni metod ranih intervencija u autizmu

Kurs akreditovan kod zdravstvenog saveta Srbije, pod brojem C-1-40/15. Broj bodova za učesnike 4.
Kurs ima za cilj da stručnjacima omogući prepoznavanje odstupanja od urednog psihomotornog razvoja, ranu detekciju i prevenciju razvojnih poremećaja.

Znanja koja će učesnici steći na kursu:
– Prepoznavanje kliničke slike autizma i prevazivnih razvojnih poremećaja
– Primena Specijalnog integrativnog metoda (SIM) u dijagnostici i tretmanu dece sa autizmom
– Prepoznavanje bioloških osnova autizma i PRP
– Određivanje terapije na osnovu rezultata laboratorijskih testova

Usklađivanje bioloških, senzornih, mentalnih, govorno-jezičkih, socijalnih i emocionalnih funkcija unutar deteta, kao i uspostavljanje ravnoteže između deteta koje ima problem i njegove primarne porodice može dovesti do željenih rezultata.

  • Senzori u razvoju deteta

Kurs akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem C-1-53/15. Broj bodova za učesnike 2.

Sve ono što saznajemo, sve što je u našem iskustvu,
dolazi preko naših čula. Ovaj proces se odvija spontano, često bez naše pune pažnje, te ga postavljamo kao nešto što se podrazumeva. Međutim, tek kad se susretnemo sa teškoćama, shvatamo da se radi o bazičnom i vrlo složenom procesu.

Teme koje se na kursu obrađuju:

– kako čula funkcionišu

– kako se odvija proces opažanja,

– koji su znaci senzorne disfunkcije,

– koji su načini stimulacije i

– igre/aktivnosti koje podstiču učenje i pomažu da se dete oseti dobro.

Učesnici će imati priliku i da kroz različite kratke vežbe potpuno prepoznaju svako čulo i osećaje koje preko njega dobijate. Lično iskustvo donosi dublje razumevanje priče o čulima i njihove uloge u razvoju deteta. Tek kada razumemo njihov značaj, možemo detetu da obezbedimo najbolju moguću stimulaciju, od najranijih dana njegovog postojanja.

Termin održavanja: 29. januar 2016. u 16h