Psiholog

Zvanje diplomiranog i master kliničkog psihologa stekla je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila je petogodišnju edukaciju iz Transakcione analize i do sada stekla sertifikat TA Savetnika. Trenutno se edukuje iz Integrativne dečje psihoterapije, završava modalitet Dečje psihodrame. Član je Balint društva Srbije i aktivni učesnik kontinuirane edukacije Balint metodom, koja je usmerena na unapređenje kvaliteta odnosa terapeut – klijent. Završila je edukaciju iz Dijagnostike neurorazvojnih problema kod dece i stekla dodatna znanja iz ove oblasti. Radi psihološko testiranje dece i adolescenata, psihoterapiju dece i adolescenata, kao i savetovanje sa roditeljima.

Tokom staža na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu bila je angažovana u okviru Klinike za decu i omladinu i Klinike za bolesti zavisnosti. Bavila se terapijskim radom i psihodijagnostikom dece i adolescenata. Stekla je znanja i veštine u primeni kognitivnih testova, testova ličnosti i Roršah metode. Pored standardnog terapijskog i psihodijagnostičkog rada, poznaje i proces profesionalne orijentacije koji, uz primenu određenih psiholoških testova, nudi pomoć u adekvatnijem sagledavanju interesovanja i sklonosti, kako bi u skladu sa njima mladi ljudi bolje usmerili svoje profesionalne aktivnosti i izbor buduće karijere.

Učestvovala je, kao koautor, u nekoliko naučnih radova i knjiga iz oblasti psihologije i psihijatrije.