psihijatar, specijalista dečije i adolescentne psihijatrije

Dr Nevena Milenković je završila Medicinski fakultet i specijalizaciju iz dečje i adolescentne psihijatrije u Beogradu. Takođe je i edukant Psihihoanalitičke psihoterapije za decu i adolescente u okviru Udruženja dečjih i adolescentnih psihoterapeuta Srbije – UDAPS (akreditovan od strane Internatinal Psychoanalytic Association). Višegodišnje iskustvo je kontinuirano sticala u radu sa decom uzrasta od 0-18 godina, sa intelektuanim poteškoćama  kao i smetnjama u drugim oblastima razvoja.

Koautor je  radova ”Work with ADHD children and their families – Serbian experience “(23rd World Congress of the International Association For Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Prague)  i ”Effects of prenatal heroin exposure on child development and prevent early and late consequences”(1st International  Developmental Pediatrics Congress, Istambul, Turkey), kao i učesnik radionica (“Upotreba upitnika u dijagnostici spektra autističnih poremećaja” i “Tretman poremećaja identiteta u adolescenciji”).

Oblast na koju je posebno fokusirana su teškoće u emocionalnom ispoljavanju kod dece, separaciona ansksioznost, poremećaji pažnje i ponašanja,  adolescentna kriza, problem identiteta u adolescenciji i poremećaji ličnosti. Bavi se i savetodavnim radom sa roditeljima. U svom psihoterapijskom radu primenjuje psihoanalitički pristup i tehnike.  Učesnik je  više međunarodnih i domaćih  kongresa, seminara i radionica iz oblasti  razvojne psihijatrije i pedijatrije.