logoped

  Master defektolog-logoped                  

         Osnovne studije završila je 2011.godine, na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer logopedije. Master studije završila je 2012. godine na istom smeru. Radno iskustvo sticala je na Institutu za neurologiju, Kliničkog centra Srbije; ORL Klinika odeljenje fonijatrije; Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr Cvetko Brajović“. Posle završenih studija, Bojana poklanja veliku pažnju dodatnim edukacijama. Učesnik prve konferencije „The Floortime“ Centra iz Vašingtona u Srbiji i poseduje sertifikat istog. U svom radu koristi ovaj metod rada sa decom sa smetnjama u razvoju. Učesnik seminara „ Digitalna manipulacija“ u Beogradu. Učesnik sertifikovanog i akreditovanog Drugog kongresa logopeda 2015.godine, u Beogradu, na kojem su teme bile „Prevencija, dijagnostika i tretman govorno-jezičkih poremećaja“. Učesnik sertifikovanog stručnog predavanja čuvenog Profesora Doktora Svetomira Bojanin, tema „Saznajni proces i razvoj govora“. Učesnik savremenog metoda u radu sa decom, Marte Meo prirodna potpora razvoju, održanog u Beogradu 2016.godine, predavač prof. Silvija Philipps Reichherzer. Pohađala sertifikovane programe Ordinacije “ Dr Selaković“ : “Senzori u razvoju deteta” i “Specijalni integrativni metod u ranoj rehabilitaciji dece sa razvojnim poremećajima“.