Osnovne studije i zvanje diplomiranog psihologa stekla 2007. godine na Univerzitetu u Novom Sadu. Poseduje dugogodišnje iskustvo u individualnom i grupnom radu sa decom i odraslima. Pohađala je mnogobrojne stručne kurseve i edukacije. Učestvovala, kao autor i  voditelj, na više projeklata u oblasti unapređivanja mentalnog zdravlja mladih koji su realizovani pod pokroviteljstvom grada Beograda (psihološko – edukativne radionice za mlade, grupe za lični rad).

Edukovana iz Geštalt psihoterapije za rad sa odraslima (bazični nivo), ali i iz REiCBT terapije za rad sa decom i adolescentima. Sertifikovani trener asertivne komunikacije. Edukovana za testiranje profesionalnih opredeljenja.

Kroz višegodišnje radno iskustvo u školi edukovana na temu vršnjačkog nasilja, inkluzivnog obrazovanja i psiholoških intervencija u radu sa decom i adolescentima.

Obavlja psihološku dijagnostiku, individualni rad sa decom, kao i savetodavni rad sa roditeljima.