logoped

Katarina Bojović, dipl.def. Logoped, osnovne studije završila na fakultetu za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu. Doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu – modul genetika.

U Kraljevskoj pedijatrijskoj bolnici u Oslu, Norveška prošla obuku na HPLC aparatu za detekciju urinarnih peptida kao faktora rizika u nastanku poremećaja iz autističnog spektra.

Učesnik međunarodnih konferencija iz oblasti autizma i drugih razvojnih poremećaja (Rim, Varšava, Ljubljana). Koautor više radova iz oblasti primene biomedicinskih intervencija u ranoj rehabilitaciji dece sa razvojnim poremećajima.