defektolog-somatoped

Master defektolog-somatoped.
Završila je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu 2015. godine, smer somatopedija. Master studije na istom smeru završila je 2016. godine. Tokom studija odradila je stručnu praksu u Domu za odrasla invalidna lica, Zemun i u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd. Tokom stručne prakse stekla je praktično iskustvo u dijagnostici, habilitaciji i rehabilitaciji dece sa cerebralnom paralizom i drugim razvojno-neurološkim stanjima i sindromima, kao i u rehabilitaciji odraslih invalidnih lica. Tokom volonterskog staža u specijalističkoj ordinacji „Dr Selaković“ stekla je praktična znanja i iskustva u radu sa decom sa teškoćama iz autističnog spektra. Pohađala je brojne stručne seminare tokom studija i nakon njihovog završetka.
U radu neguje individualni pristup svakom detetu. Svoj rad sa decom usmerava ka razvoju doživljalja objektivnog prostora, doživljaja telesne celovitosti, stimulaciji razvoja grube i fine motorike, koordinacije pokreta. Posebno interesovanje ima za oblast rane intervencije, te pohađa specijalističke studije iz ove oblasti na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.