senzorni terapeut

Diplomirani defektolog i sertifikovani senzorni terapeut, sa dugogodišnjim iskustvom u tretmanu dece sa ranim razvojnim poremećajima. Spoljni saradnik, zadužena za tretmane senzorne terapije u našoj Ordinaciji.