defektolog - logoped

Diplomirani defektolog – logoped, reedukator psihomotorike

Završila je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu 2015. godine, smer logopedija. Stručnu praksu završila je u specijalističkoj ordinaciji “Dr. Selaković”, gde je sticala iskustvo u dijagnostici, habilitaciji i rehabilitaciji dece sa govorno-jezičkim poremećajima, stekla praktična znanja i iskustva u radu sa decom sa teškoćama iz autističnog spektra. Pohađala je brojne stručne seminare i edukacije. Učesnik savremenog metoda u radu sa decom, Marte Meo prirodna potpora razvoju, pohađala akreditovan kurs Senzori u razvoju deteta u ordinaciji “Dr. Selaković”, a 2017. godine završava kurs Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom, na Institutu za mentalno zdravlje, i stiče zvanje reedukator psihomotorike.
Svoj rad zasniva na primeni različitih metoda i tehnika, u zavisnosti od potreba deteta.