Neuropsihijatar, specijalista psihijatrije razvojnog doba

Dr. Milijana Selaković, specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista psihijatrije razvojnog doba. Učestvovala u značajnim projekatima na području rada s decom i odraslima s teškoćama u razvoju („Beogradski inegrativni metod“, „Dnevni boravak za decu i omladinu“, „Živeti s podrškom – Stacionar za odrasle“), autor i koautor brojnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu („Medikamentozna terapija autizma“, „Down sindrom, medicinski tretman“, „Biološka osnova autizma“), knjiga i monografija vezanih za tematiku biomedicinskih intervencija i primene istih kod dece i osoba sa autizmom („Autizam“, „Autizam i dijeta“, „Vodič kroz dijetu kazein-gluten senzitivnih osoba sa autizmom“).

Svoj privatni i profesionalni život posvetila je radu s decom i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Živi i radi u Beogradu, Srbija.