Osnivač ordinacije, neuropsihijatar, specijalista psihijatrije razvojnog doba

Dr Milijana Selaković, osnivač Ordinacije. Specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista psihijatrije razvojnog doba, sa više od 30 godina iskustva u radu sa osobama sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima. Učestvovala u značajnim projektima na području rada s decom i odraslima s teškoćama u razvoju („Beogradski inegrativni metod“, „Dnevni boravak za decu i omladinu“, „Živeti s podrškom – Stacionar za odrasle“). Autor je i koautor brojnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu („Medikamentozna terapija autizma“, „Down sindrom, medicinski tretman“, „Biološka osnova autizma“), kao i  knjiga i monografija vezanih za tematiku biomedicinskih intervencija i primene istih kod dece i osoba sa autizmom („Autizam“, „Autizam i dijeta“, „Vodič kroz dijetu kazein-gluten senzitivnih osoba sa autizmom“). Pohađala je brojne međunarodne simpozijume i konferencije posvećene tretmanu ranih razvojnih poremećaja.

Svoj privatni i profesionalni život posvetila je radu s decom i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Živi i radi u Beogradu, Srbija.