defektolog-senzomotoričke smetnje i poremećaji

Završila je fakultet za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu 2020. godine, smer senzomotoričke smetnje i poremećaji. Tokom studija stiče praktična znanja iz oblasti senzorike i za rad u senzornoj sobi. Stručnu praksu je odradila u Osnovnoj školi  „ Boško Buha “. Tokom studija i nakon završetka pohađala je brojne stručne seminare. Posebno ističe kurs o autizmu gde stiče znanja i iskustva u radu sa decom sa teškoćama iz autističnog spektra. Tokom volonterskog staža u specijalističkoj ordinaciji „ Dr Selaković“ stekla je iskustva u radu sa decom sa različitim smetnjama u razvoju. Trenutno pohađa kurs  Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom, na Institutu za mentalno zdravlje.

U radu primenjuje individualni pristup pristup svakom detetu. Njen rad se bazira na stimulaciji očuvanih funkcija kako bi se kompenzovali nedostaci u razvoju.